ΘΕΜΑΤΑ

Πρόσωπα του ίδιου νομίσματος; Διατήρηση της βιοποικιλότητας και του εξτρεμιστισμού στη Λατινική Αμερική

Πρόσωπα του ίδιου νομίσματος; Διατήρηση της βιοποικιλότητας και του εξτρεμιστισμού στη Λατινική Αμερική


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

"Η υπόθεσή μας δείχνει ότι ο εξτρεμισμός και η διατήρηση της βιοποικιλότητας παρουσιάζουν συμπληρωματικούς πυλώνες, αναφερόμενος στη σχέση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, καθώς και σχετικά με τη σύλληψη της Φύσης"

Σε αυτό το έργο εστιάζουμε στην ανάλυση και τη σύγκριση των παραδοχών που βασίζονται σε δύο τύπους ανθρώπινων πρακτικών που υποδεικνύονται ως ανταγωνιστικές: το τρέχον μοντέλο που ονομάζεται «εξτρεμιστής» και οι ηγεμονικές πρακτικές που συνδέονται με τη διατήρηση, ιδίως εκείνων από την περιοχή της βιολογίας διατήρησης. Για να γίνει αυτό, έχουμε αναλύσει τρεις παραδοχές κοινές και στις δύο πρακτικές: την παγκόσμια φύση τους, τον αποκλεισμό της ανθρώπινης διαβίωσης και την επανένωση της φύσης. Η υπόθεσή μας δείχνει ότι ο εξτρεμιστισμός και η διατήρηση της βιοποικιλότητας παρουσιάζουν συμπληρωματικούς πυλώνες, αναφερόμενος στη σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος καθώς και στη σύλληψη της Φύσης.

Αντιμετωπίζοντας τα άκρα των κόσμων, βλέποντας την πρόοδο της «ερήμου», έχουν προκύψει διαφορετικές φωνές. Μεταξύ αυτών, η φωνή της «διατήρησης» έχει φιλτραριστεί σε διάφορους τομείς και ιδρύματα όπως ΜΚΟ, κυβερνητικοί οργανισμοί και διάφορες επιστήμες. Σε αυτό το έργο θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση και τη σύγκριση των υποθέσεων που βασίζονται στις αρπακτικές μορφές του περιβάλλοντος, συγκεκριμενοποιώντας την ανάλυσή μας σχετικά με την κατάσταση στη Λατινική Αμερική και το τρέχον λεγόμενο «εξτρεμιστικό» μοντέλο και στις ηγεμονικές πρακτικές που συνδέονται με τη διατήρηση, ιδίως από την περιοχή της βιολογίας διατήρησης. Η υπόθεσή μας είναι ότι, παρά το γεγονός ότι ο εξτρεμισμός και η διατήρηση της βιοποικιλότητας τείνουν να παρουσιάζονται ως ανταγωνιστικοί, και οι δύο έχουν κοινούς θεμελιώδεις πυλώνες, οπότε πρέπει να γίνουν κατανοητοί ως συμπληρωματικοί, δηλαδή «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».

Με αυτόν τον τρόπο, θα προτείνουμε ότι η βιολογία της διατήρησης, στην εκδοχή που αναλύεται εδώ, δημιουργεί μια διαμόρφωση της αίσθησης της Φύσης και του ανθρώπινου δεσμού με αυτό που είναι κοινό με αυτό του εξωκρεμιστικού μοντέλου. Ταυτόχρονα, με στόχο το άνοιγμα μελλοντικών συζητήσεων, θα επιδιώξουμε την αποκατάσταση ορισμένων διαφορών που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της διατήρησης, προκειμένου να παρέχουμε στοιχεία για προβληματισμό σχετικά με νέους ορίζοντες περιβαλλοντικής φροντίδας.

Ως στρατηγική πλοκής, θα καθορίσουμε ορισμένα καθοριστικά χαρακτηριστικά που μας επιτρέπουν να συγκρίνουμε τη βιολογία διατήρησης και τον εξτρεμιστισμό. Προκειμένου να επιλέξουμε τις κατηγορίες για σύγκριση, κάναμε μια προκαταρκτική ανάγνωση κειμένων που κατανοούνται ως κανονικά της βιολογίας διατήρησης και των λόγων που αναλύουν τον εξτρεμιστισμό, ιδίως από συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Οι τρεις διαστάσεις που έχουμε αναγνωρίσει και αναλύσει είναι ο παγκόσμιος χαρακτήρας, που συνδέεται με την ιδέα της Ανθρωπότητας (I), τον αποκλεισμό της ανθρώπινης ζωής (II) και την ανανέωση της Φύσης (III).

Αργότερα θα παρουσιάσουμε μερικές "εξαιρέσεις", διαρροές και ιστορίες, μέσα στη βιολογία της διατήρησης, οι οποίες ξεφεύγουν από τη λογική που αναφέραμε νωρίτερα. Τέλος, προσφέρουμε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τους "οικείους" συνδέσμους που εμφανίζονται μεταξύ αυτών των δύο προβολών.

Πραγματοποιήστε λήψη του εγγράφου εδώ: Διατήρηση βιολογικών δεικτών… (528,45 kB)

Πηγή: CENSATΒίντεο: Λατινική Αμερική κατά.. Μαδούρο (Ενδέχεται 2022).