ΘΕΜΑΤΑ

Κλιματικές ζώνες στην Ιταλία

Κλιματικές ζώνες στην Ιταλία


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Κλιματικές ζώνες στην Ιταλία και στον κόσμο, περιοχές εδάφους που χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κλίματος τους. Μπορούν επίσης να είναι μη γειτονικά, αλλά μοιάζουν μεταξύ τους στον ατμοσφαιρικό χρόνο στον οποίο υπόκεινται, κατά μέσο όρο, και κατά συνέπεια μερικές φορές επίσης στον τύπο της πανίδας και της χλωρίδας. Στην Ιταλία είναι επίσης σημαντικοί για ορισμένους κανονισμούς που διέπουν τη θέρμανση, τα κατασκευαστικά έργα και ορισμένες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας σε μια κλιματική ζώνη και όχι σε άλλη.

Γενικά μιλάμε για κλιματολογικές ζώνες να καθορίσει τα μέρη της Γης στα οποία βρίσκεται ένας συγκεκριμένος τύπος κλίματος. Μεταξύ των εύκρατων, υπάρχουν τα κρύα και δροσερά εύκρατα, τότε υπάρχουν και άλλες περιοχές: Μεσογειακή, ηπειρωτική, τροπική, πολική και υποπολική. Από εύρος σε εύρος, οι εποχές ποικίλλουν επίσης, οι οποίες στην περιοχή του ισημερινού είναι μόνο 2, για παράδειγμα.

Κλιματικές ζώνες στην Ιταλία

Στην Ιταλία το κλιματολογικές ζώνες διαίρεση i Ιταλικοί δήμοι σε κατηγορίες που δεν σέβονται πάντα τη γεωγραφική τους θέση, αυτό σημαίνει ότι ένα μικρό χωριό στο Βορρά και ένα στο Νότο μπορεί να βρεθεί κοντά στην περιοχή στην οποία ανήκουν επειδή έχουν παρόμοια κλίματα.

Αυτή η διαίρεση σε κλιματικές ζώνες εισήχθη από το Διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ν. 412 της 26ης Αυγούστου 1993 σχετικά με τον σχετικό κανονισμό κανόνες για το σχεδιασμό, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης κτιρίων με σκοπό τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.

Εχουμε 6 ζώνες στο οποίο το πάνω από 8000 δήμοι, από Α έως ΣΤ, για καθένα από αυτά αναφέρεται επίσης σε ποια περίοδο και πόσες ώρες είναι δυνατόν να ενεργοποιήσετε τη θέρμανση στα κτίρια. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ακραίων περιπτώσεων, οι δήμαρχοι των δήμων μπορούν να εφαρμόσουν αλλαγές, δεδομένου ότι το κλίμα μπορεί να μας κρατήσει καλές και κακές εκπλήξεις.

Η εθνική επικράτεια χωρίζεται στις ακόλουθες έξι κλιματικές ζώνες σύμφωνα με τις ημέρες-βαθμούς, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση:

 • Ζώνη Α: δήμοι με αριθμό ημερών πτυχίου που δεν υπερβαίνουν τις 600 ·
 • Ζώνη Β: δήμοι με αριθμό ημερών βαθμού μεγαλύτερο από 600 και όχι μεγαλύτερο από 900 ·
 • Ζώνη Γ: δήμοι με αριθμό ημερών βαθμού μεγαλύτερο από 900 και όχι μεγαλύτερο από 1.400 ·
 • Ζώνη Δ: δήμοι με αριθμό ημερών βαθμού μεγαλύτερο από 1.400 και όχι περισσότερο από 2.100 ·
 • Ζώνη Ε: δήμοι με αριθμό ημερών πτυχίου μεγαλύτερο από 2.100 και όχι περισσότερο από 3.000 ·
 • Ζώνη ΣΤ: δήμοι με αριθμό ημερών πτυχίου μεγαλύτερο από 3.000.

Κάθε δήμος συνδέεται με μία από τις 6 περιοχές με βάση αυτό που εμφανίζεται στοΠαράρτημα Α του Dpr, όπου για κάθε δήμο αναφέρεται το υψόμετρο του δημοτικού οίκου, οι ημέρες βαθμού και η κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει.

Ο πίνακας μπορεί να τροποποιηθεί και να ενσωματωθεί, με διάταγμα του Υπουργού Βιομηχανίας, Εμπορίου και Βιοτεχνίας, επίσης σε σχέση με την ίδρυση νέων δήμων ή αλλαγών σε δημοτικές περιοχές, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές δεξιότητες του ΕΝΕΑ και σύμφωνα με οποιεσδήποτε μεθοδολογίες που θα συσταθεί από την UNI.

Σε σχέση με τις κλιματολογικές ζώνες στις οποίες ανήκει, καθορίζεται η περίοδος ανάφλεξης και ο μέγιστος αριθμός ωρών ανά ημέρα κατά την οποία μπορεί να παραμείνει η θέρμανση. Εδώ είναι ο πίνακας με τις αντιστοιχίες λεπτομερώς.

Κλιματική ζώνη Περίοδος ανάφλεξης Μέγιστες ώρες επιτρέπεται
ΠΡΟΣ ΤΗΝ1 Δεκεμβρίου - 15 Μαρτίου6 ώρες την ημέρα
ΣΙ.1 Δεκεμβρίου - 31 Μαρτίου8 ώρες την ημέρα
ΝΤΟ.15 Νοεμβρίου - 31 Μαρτίου10 ώρες την ημέρα
ΡΕ.1 Νοεμβρίου - 15 Απριλίου12 ώρες την ημέρα
ΕΙΝΑΙ15 Οκτωβρίου - 15 Απριλίου14 ώρες την ημέρα
ΦΑ.χωρίς περιορισμούςχωρίς περιορισμούς

Οι Δήμαρχοι των Δήμων έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν την ενεργοποίηση των συστημάτων θέρμανσης ακόμη και εκτός των περιόδων που μόλις αναφέρθηκαν σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών και σε κάθε περίπτωση η ενεργοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται για ημερήσια διάρκεια που δεν υπερβαίνει το ήμισυ αυτού επιτρέπεται με τον συνηθισμένο τρόπο.

Το DPR 26/08/1993 ν. 412, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα αρ. 242 της 14/10/1993, S.O. ν. 96 αντ 'αυτού ρυθμίζει το μέγιστο όριο θερμοκρασίας στα σπίτια στους 20 ° C με μέγιστη ανοχή 2 ° C (18/22 ° C).

Υπάρχουν περαιτέρω ταξινομήσεις της ιταλικής επικράτειας στο κλιματολογικές ζώνες: ένα από αυτά είναι του λόγιου Μάριο Πίννα (ένα από τα βιβλία του για αυτό είναι "Η ατμόσφαιρα και το κλίμα", Τορίνο, UTET, 1978, σελ. 470) που βλέπετε να απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη:

Κλιματικές ζώνες της Γης

Όχι μόνο η Ιταλία, αλλά ολόκληρη η Γη χωρίζεται σε κλιματολογικές ζώνες. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθεί και να υποστηριχθεί η μία και η άλλη περιοχή, επειδή το κλίμα στις διάφορες περιοχές καθορίζεται από πολλούς και περίπλοκους παράγοντες, όπως το γεωγραφικό πλάτος, το υψόμετρο, η παρουσία ή η απουσία ανάγλυφων και θαλασσών, το είδος της ανθρώπινης δραστηριότητας και η σύνθεση της ατμόσφαιρας, αλλά και η παρουσία συγκεκριμένων ανέμων μπορεί να επηρεάσει πολύ, ειδικά κοντά σε ωκεανούς ή θάλασσες.

Δεν είναι καθόλου ασήμαντο, επομένως, να εντοπίσουμε ορισμένα κλιματολογικές ζώνες της Γης που μπορεί να είναι πραγματική αναφορά, προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε ένα χρήσιμο αποτέλεσμα με βάση διαφορετικές συνθήκες ακτινοβόλησης λόγω του γεγονότος ότι ο άξονας της Γης είναι κεκλιμένος και η Γη κάνει μια ελαφριά κυματιστή κίνηση που ονομάζεται pressionion. Έχουμε έτσι τις τρεις κλιματικές ζώνες που αποτελούνται από 5 διακριτές περιοχές οριοθετημένες με 4 παράλληλες.

Κλιματικές ζώνες και θερμικός λογαριασμός

Ορισμένες καινοτομίες που εισήχθησαν και τέθηκαν σε ισχύ από τις 31 Μαΐου 2016, αφορούν Θερμικός λογαριασμός, ανατρέξτε στις κλιματικές ζώνες στην Ιταλία. Οι αλλαγές που εισήχθησαν αποσκοπούν στην απλοποίηση και ενίσχυση του μηχανισμού που ενθαρρύνει αυτές τις παρεμβάσεις αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της παραγωγής θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Μεταξύ των διαφόρων φωνών, βρίσκουμε αυτή που υψώνει το κίνητρα έως και 50% για παρεμβάσεις θερμομόνωσης σε κλιματικές ζώνες E / F και έως 55% στην περίπτωση θερμομόνωσης και αντικατάστασης κλεισίματος παραθύρων, εάν συνδυαστεί με άλλο σύστημα. Είναι επομένως καλύτερο να ρωτήσουμε για την κλιματική ζώνη στην οποία ζούμε, θα μπορούσαμε να έχουμε κίνητρα για εκμετάλλευση, τα οποία αγνοούμε.

Κλιματικές ζώνες: ταξινόμηση

Η ταξινόμηση των κλιμάτων μπορεί να γίνει σύμφωνα με διαφορετικά μοντέλα και θεωρίες. Μεταξύ των πιο χρησιμοποιούμενων ταξινομήσεων επισημαίνουμε αυτήν του Wladimir Köppen, που προτάθηκε το 1918 και στη συνέχεια τελειοποιήθηκε από άλλους μελετητές.

Η θεωρία πίσω από το Ταξινόμηση Köppen δεν λαμβάνει υπόψηαιτίες του κλίματος όσον αφορά την πίεση και τους ανέμους, τις μάζες του αέρα, τα μέτωπα ή τις διαταραχές, αλλά καθορίζει κάθε κλίμα με εμπειρικό τρόπο, με βάση προκαθορισμένες τιμές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης, που υπολογίζονται σύμφωνα με τους ετήσιους μέσους όρους ή με τους μέσους όρους του ατόμου μήνες.

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι ότι οι περιοχές που καλύπτονται από κάθε τύπο κλίματος μπορούν να προσδιοριστούν για μεγάλες περιοχές του πλανήτη.

Μπορείτε να δείτε μια εικόνα του πλανήτη με το ταξινόμηση των κλιματικών ζωνών του Köppen-Geiger σε αυτήν τη σελίδα της Wikipedia.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει:

 • Ηπειρωτικό κλίμα: χλωρίδα και πανίδα
 • Ωκεάνιο κλίμα: χλωρίδα και πανίδα
 • Καιρός και κλίμα
 • Ουρανός προβάτων


Βίντεο: κλιματικές ζώνες μέρος τρίτο: εύκρατη ζώνη (Ιούνιος 2022).


Σχόλια:

 1. Salman

  Πράγματι, και όπως δεν σκέφτηκα ποτέ

 2. Dashicage

  Τι λέξεις ... υπέροχα, μια λαμπρή φράση

 3. Akello

  Ήθελα να σας μιλήσω.

 4. Tacage

  I don't know that here and say that we can

 5. Meztinos

  Γοητευτική ερώτηση

 6. Zemariam

  Νομίζω ότι κάνω λάθη.Γράψε ένα μήνυμα