Κατηγορία Σπόροι

Δωρεάν σπόροι για ελεύθερους λαούς ... πάντα
Σπόροι

Δωρεάν σπόροι για ελεύθερους λαούς ... πάντα

Οι σπόροι είναι ο πρώτος κρίκος στην τροφική αλυσίδα. Στην Αργεντινή υπάρχει ένας νόμος που ρυθμίζει την παραγωγή, την κυκλοφορία και την εμπορευματοποίησή τους, επιτρέπει επίσης τη συλλογή και ανταλλαγή τους και τη δική τους χρήση και απαγορεύει την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. με επικεφαλής τον Bayer (Monsanto) θέλουν να κάνουν με αυτόν τον νόμο… Δωρεάν σπόροι για ελεύθερους λαούς… πάντα… ecoetica seedPubliée par Μαζί είμαστε ένα Southern Forest Mardi 13 Νοεμβρίου 2018Ecoportal.

Διαβάστε Περισσότερα

Σπόροι

Δωρεάν σπόροι για ελεύθερους λαούς ... πάντα

Οι σπόροι είναι ο πρώτος κρίκος στην τροφική αλυσίδα. Στην Αργεντινή υπάρχει ένας νόμος που ρυθμίζει την παραγωγή, την κυκλοφορία και την εμπορευματοποίησή τους, επιτρέπει επίσης τη συλλογή και ανταλλαγή τους και τη δική τους χρήση και απαγορεύει την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. με επικεφαλής τον Bayer (Monsanto) θέλουν να κάνουν με αυτόν τον νόμο… Δωρεάν σπόροι για ελεύθερους λαούς… πάντα… ecoetica seedPubliée par Μαζί είμαστε ένα Southern Forest Mardi 13 Νοεμβρίου 2018Ecoportal.
Διαβάστε Περισσότερα